Categories

Información

Protecció de dades

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, i en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i mitjançant el present reitera les condicions de la seva Política de privacitat i seguretat en l'obtenció i posterior tractament de les dades de caràcter personal, recollides dels usuaris d'aquest lloc web, que utilitzin aquesta pàgina web per informar dels nostres productes. Els individus que accedeixin a la pàgina web, d'ara endavant clients, i perquè aquests, de forma lliure i voluntària decideixin facilitar-nos les dades de caràcter personal que es demanin, i que només seran utilitzades per a la confecció de la comanda, enviament de productes i posteriors comunicacions comercials puntuals de car-Angeleyes i els seus productes.
1.A._TITULAR DE LA PÀGINA WEB.


Titularitat: CAR-Angeleyes
1.B_PROTECCIÓN DE DADES.


Qualsevol dada de caràcter personal que sigui cedit pel client passarà de manera automàtica a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de car-Angeleyes

La nostra empresa tractarà les dades de forma confidencial per tal de gestionar, administrar i mantenir els Serveis prestats i / o contractats, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l'activitat de la Companyia i els seus serveis.

Tenim els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. No obstant això, Internet no és aliena a les filtracions de dades.
Cada client pot en el moment que ho desitgi cessar el consentiment prestat i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, com la Llei prescriu, escrivint-al correu: info@car-angeleyes.net De la mateixa manera, el consentiment de l' client per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efecte retroactiu, d'acord amb el que disposa la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals.


1.C_TÉRMINOS I CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB.


La funció d'aquesta web, és proporcionar als usuaris que accedeixin al Lloc Web, els diferents serveis exposats en aquesta pàgina a través de la informació indicada a la mateixa.
La regulació de l'accés al nostre lloc web i el seu ús per part del client implicarà que accepta les nostres condicions i les clàusules per a la realització dels serveis que oferim

Per entrar a la nostra pàgina web:

L'Usuari ha de ser major d'edat, i disposar de capacitat legal necessària per a contractar per si mateix els serveis oferts en aquest Lloc Web. No es permet la venda a menors de 18 anys, així que vostè ha de ser major d'edat.

L'accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït. S'entendrà que per l'accés i / o la utilització del Lloc Web atribueix la condició de client la qual cosa implica estar d'acord amb les nostres polítiques i condicions expressades en aquest document.

Per a l'ús del lloc web i l'accés a determinats continguts el client es compromet a facilitar certes dades de caràcter personal en emplenar qualsevol formulari de contacte així com per a la contractació de qualsevol dels serveis que s'ofereixen en aquest lloc web entenent que les dades que ens aporta siguin autèntiques i vigents. La nostra empresa donarà a aquestes dades el degut ús.
Per la seva banda el client es compromet a utilitzar el Lloc Web de forma correcta i lícita i no poden emprar el nostre contingut per a un altre ús ni reproduir o copiar, distribuir o permetre cap altra forma de distribució ni transformar o modificar aquests continguts.
-relatiu a les dades:
Mantindrem les dades facilitades per al bon exercici de la seva gestió, incloent ofertes i promocions i sense cap altre fi podent en qualsevol cas el client revocar aquests usos.


1.D_LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILITAT.


Aquesta Web ha estat realitzada per la nostra empresa i encara que garantim que la nostra pàgina en línia es mantindrà actualitzada no ens responsabilitzem d'interrupcions del servei online o de qualsevol altra raó provocada o no per tercers.
Qualsevol enllaç que desitgi un usuari introduir des de la seva pàgines web ha de ser degudament autoritzat per la nostra empresa i per a això s'haurà de posar en contacte amb nosaltres info@car-angeleyes.net
És el nostre dret i deure si fos necessari suspendre temporalment la pàgina per a tasques de manteniment i altres reparacions, així mateix no ens responsabilitzem de l'ús indegut de la nostra pàgina per uns altres, ni qualsevol atemptat que es produeixi i que utilitzi a la nostra pàgina com a portador i sense el seu consentiment, especialment virus informàtics.
El client podrà posar-se en contacte amb nosaltres i expressar lliurement les seves idees, preocupacions i suggeriments.
Les dades seran confidencials i la seva utilització es realitzarà en un entorn segur a través d'un sistema d'encriptació de dades que garantia la seva protecció.
El servidor on s'emmagatzemen i tracten les dades personals disposen de les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l'alteració, pèrdua i / o accés no autoritzat de les dades.


1.E_ACERCA DE LES COOKIES.

i utilitzaran les cookies durant la prestació del servei del lloc web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites aquests fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari i associats a aquest terminal, no tenen cap dada personal ni informació econòmica i no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.

El client podrà configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies de seguretat.
Si es modifiqués en algun moment la Política de Privadesa es procediria a informar els nostres client i en tot cas es respectarà la legislació vigent i protecció de dades, no obstant qualsevol modificació en l'ús de les dades aportades pels clients serà notificat abans a cada un dels usuaris comptant sempre amb el seu consentiment explícit.